Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľom e-shopu www.manawa.sk je spoločnosť JAHN company,  s.r.o.,  so sídlom  Lachova 26, 851 03 Bratislava,  zapísaná v OR Okresného súdu  Bratislava I.  vložka 35930/B  IČO 35 934 131

DIČ  2022002697,  IČ DPH SK 2022002697 (spoločnosť je platcom DPH),
bankové spojenie: SK78 1100 0000 0029 4009 5678
telefonický kontakt: 0915 622 222

mailový kontakt: manawa@manawa.sk (ďalej „predávajúci“).

Objednaním akéhokoľvek tovaru z ponuky dáva Predávajúci súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172–3
fax č.: 02/ 58272 170

Objednávka

Kupujúci si tovar objedná z ponuky e-shopu vložením do košíka a vyplnením objednávky.

Po výbere produktov a odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o prijatí objednávky. V prípade nutnosti objednania tovaru vás budeme do 2 pracovných dní kontaktovať telefonicky alebo mailom kvôli záväznému potvrdeniu objednávky a dodacej lehoty.

Po potvrdení objednávky vzniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar a kupujúci sa zaväzuje za objednaný a dodaný tovar uhradiť celú kúpnu cenu, t.j. vrátane poštových a balných poplatkov.

Kupujúci môže objednávku stornovať bez uvedenia dôvodu kedykoľvek pred záväzným potvrdením objednávky. V prípade stornovania už záväzne potvrdenej objednávky má predávajúci nárok na vzniknutú škodu.

Predávajúci môže objednávku stornovať v prípade, že uvedený tovar nie je na sklade a nie je ho možné ani objednať.

Platobné podmienky a ceny

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar nasledovne:

  • dobierkou,

Ak Kupujúci (pri platbe pred prevzatím tovaru) neuhradí objednaný tovar do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky, Predávajúci má právo objednávku zrušiť, čím zanikne obchodný vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

K objednanému tovaru bude mailom doručená faktúra, kde bude rozpísaný tovar podľa jednotlivých položiek s počtom kusov, príp. poštový poplatok.

Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia v tomto internetovom obchode v čase objednania.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny tovaru, ak by došlo k výraznému zvýšeniu ceny u dodávateľa, ktorú tento včas neoznámil po predchádzajúcom odsúhlasení Kupujúcim.

 Dodacie podmienky

Objednaný tovar bude odoslaný resp. odovzdaný Kupujúcemu zvoleným spôsobom:

  • Poštou
  • Kuriérom

Tovar, ktorý je na sklade, bude odoslaný Kupujúcemu do 72 hodín od prijatia platby na účet Predávajúceho alebo od prijatia objednávky (v prípade zaslania na dobierku).

V prípade nutnosti objednania tovaru bude Kupujúci oboznámený o dodacích lehotách, ktoré sú zvyčajne  7 pracovných dní.

V prípade, že pri niektorých položkách bude dodacia lehota dlhšia, Kupujúci sa môže rozhodnúť, či počká na dodanie kompletnej objednávky, alebo sa objednávka realizuje čiastočne.

Za doručenie objednaného tovaru v hodnote do 39 EUR Predávajúci účtuje poštový poplatok vo výške 3,50 EUR v rámci Slovenskej republiky, pri zaslaní kuriérom je poplatok 4EUR. Objednávka nad 39 EUR bude doručená bez poštového poplatku. Doručenie mimo Slovenska bude spoplatnené podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty.

Vrátenie tovaru

Zakúpený tovar môže Kupujúci ako súkromná osoba (nepodnikateľ) vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru  v zmysle § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 108/2000 Z.z.

Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek klienta (úprava dizajnu trička, personalizácia a pod) nie je možné vrátiť ani vymeniť !

Tovar musí byť Predávajúcemu zaslaný nepoškodený, neotvorený, v pôvodnom, nepoškodenom obale ako poistený balík  na adresu Lachova 26 , 851 03 Bratislava. Zároveň Kupujúci zašle písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy na finančné vysporiadanie.

Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru do 15 dní od odstúpenia od zmluvy a to bankovým prevodom.

V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

· poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,

V príprade neprevzatia doručenej objednávky, ktorá bola doručená včas budú objednávateľovi účtované prepravné náklady 5,- EUR spolu s 1.upomienkou. Pri neuhradení 1.upomienky bude účtovaný ďalší poplatok 8,- EUR za 2.upomienku. Pri neuhradní 2. upomienky bude účtovaná 3. a posledná upomienka vo výške 16,- EUR. Ak sa ani táto neuhradí postupujeme tieto upomienky právnickej kancelárii.